HOME
OGŁOSZENIA
ZAREJESTRUJ DOMENĘ
Osób online: 1; piątek, 5 czerwiec 2020 Imieniny Bonifacego, Kiry, Waltera
Ostrów Wlkp. • informacje • 2016-06-22
XXIII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
Źródło: UM w Ostrowie Wielkopolskim 

Informujemy, że XXIII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 roku o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, al. Powstańców Wielkopolskich 14.

Uprzejmie zapraszam na XXIII Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 roku o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, al. Powstańców Wielkopolskich 14.

Porządek obrad

I Otwarcie.

II Przyjęcie porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej.

IV Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od XXI do XXIII Sesji Rady Miejskiej.

VI Interpelacje i wnioski radnych.

VII Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2015 rok, sprawozdania rocznego Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2015 rok,

a) przedstawienie sprawozdania rocznego Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

b) przedstawienie sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2015 rok,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

d) zapoznanie się z opiniami komisji merytorycznych w sprawie wykonania budżetu miasta,

e) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej,

f) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,

g) dyskusja,

2) absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2015 rok,

3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

4) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

5) zmiany nazwy odcinka ulicy Jasnej od Alei Solidarności do ul. ks. prałata Czesława Majorka w Ostrowie Wielkopolskim,

6) nadania nazwy rondu usytuowanemu na skrzyżowaniu ulicy Zębcowskiej z ulicą Budowlanych,

7) zwolnienia z opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym dzieci od 5-tego roku życia do ukończenia nauki szkolnej w Gimnazjum,

8) powierzenia spółce Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim realizacji zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,

9) wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy Ostrów Wielkopolski części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia,

10) wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy Przygodzice części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia,

11) wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia,

12) wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy i Miasta Odolanów części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia,

13) wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy Sieroszewice części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia,

14) wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy i Miasta Raszków części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia,

15) wyrażenia zgody na przejęcie od Miasta i Gminy Pleszew części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia,

16) wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy Gołuchów części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia,

17) wyrażenia zgody na przekazanie Miastu Kalisz części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia,

18) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

VIII Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

IX Wolne wnioski i informacje.

X Zakończenie obrad.


 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Lisiecki
 

 

 

----
Biuro Promocji Miasta
na podstawie informacji z Biura Rady Miejskiej

Rodzinnie i wesoło... Dzień Dziecka w Szczurach2016-06-21

12 czerwca na boisku sportowym w Szczurach  odbył się Dzień Dziecka. Imprezę zorganizowało wspólnie: KGW, Rada Sołecka ze Szczur, sołtysi z Będzieszyna, Słaborowic, Rady Sołeckie i KGW z tych miejscowości.
25-lecie istnienia jednostki OSP Lewków2016-06-21

Strażacy z Lewkowa świętowali jubileusz 25-lecia jednostki OSP.
Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie altówkowym2016-06-21

IV Skierniewickie Spotkania Młodych Altowiolistów– konkurs ogólnopolski pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej zakończył się szczęśliwie dla ostrowianki - Anny Wołowicz.
Działki na sprzedaż2016-06-21

Pięć działek budowlanych należących do Powiatu Ostrowskiego i znajdujących się w Przygodzicach przy ul. Ogrodowej zostanie wystawionych na sprzedaż.